Całodobowa opieka nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi przeróżne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, całodobowa, państwowe i prywatne domy opieki, a także stacjonarne oraz domowe hospicja. Pomoc skierowana jest do osób starszych potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny personel lekarski, pielęgniarski, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl