dobrostan dla pszczół

Grupa operacyjna „DOBRY MIÓD” realizuje innowacyjnym projektem, którego zadaniem jest wytwarzanie pysznej miodowej o niespotykanej jakości. W trakcie operacji skupiają się na rezygnacji z substancji aktywnych, które są stosowane do zwalczania warrozą, wspierając tworzenie odpowiednich warunków dobrostanu dla pszczół oraz upraw miododajnych oraz zapewniając odpowiednie użytki i warunki glebowe w celu uzyskania walorów pro-zdrowotnych i dobrej klasy cenowej. Podczas realizacji operacji zostaną stworzone nowoczesne małe pasieki, wyposażone w automatyczną urządzenie do odcedzania miodu. Dodatkowo, w projekcie zostanie przetestowane zastosowanie wermikulitu jako materiału izolacyjnego do uli. Badania obejmą także ocenę skuteczności wermikulitu jako nośnika do podawania kwasu szczawiowego przeciwko warrozie.

Kontakt

Biuro Grupy Operacyjnej jest w siedzibie
Fundacji “Instytut Innowacji”
Al. Jerozolimskie 65/67, lok. 3.181 00-697 Warszawa
ii@ii.org.pl
tel: 791 859 856
www: https://dobrymiod.edu.pl/